top of page
240386779_10158536918418753_4132682821531310498_n.jpg

2021-2022

BelItKo
Online Festival
Dicembre,1 2021- Januari,13 2022

LINE-UP

JAMAICAN JAZZ ORCHESTRA (Sfinks Mixed) / 

JAOUAD (Sfinks Mixed) /

MANOU GALLO (Sfinks Mixed) / 

MISST (Sfinks Mixed) / 

RUMBARISTAS (Sfinks Mixed) / 

THE BRACKET PERCUSSION ENSEMBLE (Sfinks Mixed)  /

THE GRAY STARS (Sfinks Mixed) 

ID (KR) / 

BARAJI (KR) / 

SINNOI (KR) / 

NAKYUNG WON (KR) / 

KIM SO RA (KR)) / 

DOSI (KR)

 

LINE UP

BelItKo online festival 2021

Geniet van volks- en wereldmuziek uit België, Italië en Korea!

Laten we NU
gaan kijken!

Go to Watch

van BelItKo

Het BelItKo-project is een online festival tot stand gekomen door de samenwerking van muziekinstellingen uit drie landen. We hopen dat de actieve muzikale uitwisseling plaatsvindt via Velico, dat tot stand is gekomen door de namen van België, Italië en Korea te combineren. We zullen uitstekende muzikanten uit drie landen presenteren tijdens het BelItKo Online Festival van 2021. We hopen dat je geniet van een verscheidenheid aan traditionele muziek, wereldmuziek, folk en meer.

Organisatie van het project

Belgium - Sfinks Mixed
Italy - Musiconnect Italy (Italian World Beat)

Korea - Korean Traditional Performing Arts Foundation

INFO
BelItKo Belgium / KIM SO RA, "Landscape"
06:08
BelItKo Festival

BelItKo Belgium / KIM SO RA, "Landscape"

De Koreaanse percussionist, performancekunstenaar, wereldmuzikant en producer Kim So Ra wordt geroemd om haar onbevangen, grensoverschrijdende activiteiten in de wereldmuziekscene. Na de release van haar eerste album A Sign of Rain in 2018, debuteerde ze met succes in Europa en Noord-Amerika als officiële showcaseartiest op respectievelijk 's werelds grootste muziekexpositie WOMEX 2018 en North American World Music Summit Mundial Montreal. In 2019 werd haar eerste album A Sign of Rain genomineerd voor Korean Music Awards Best Jazz & Crossover Album. Tijdens haar solo-wereldtournee werd Kim uitgenodigd op gerenommeerde podia en festivals in 24 steden in 7 verschillende landen in Europa en Noord-Amerika. Om vrijer te kunnen spelen en optreden met Koreaanse ritmes, heeft Kim deelgenomen aan tal van samenwerkingen en projecten, waardoor ze uiteindelijk een eigen genre heeft gevormd. Ze is op een continue reis om de uiterste grenzen van Koreaans drummen, Koreaanse podiumkunsten en wereldmuziek in het algemeen te verkennen om nieuwe muziek te maken die zowel vertrouwd als duidelijk van haar is. Korean percussionist, performance artist, world musician, and producer Kim So Ra is celebrated for her uninhibited, boundary-crossing activities in the World Music scene. After the release of her 1st album A Sign of Rain in 2018, she successfully debuted in Europe and North America as an official showcase artist at the world’s biggest music exposition WOMEX 2018 and North American World Music Summit Mundial Montreal, respectively. In 2019, her first album A Sign of Rain was nominated for Korean Music Awards Best Jazz & Crossover Album. During her solo world tour, Kim was invited to reputable venues and festivals in 24 cities across 7 different countries in Europe and North America. In order to play and perform more freely with Korean rhythms, Kim has participated in numerous collaborations and projects, ultimately forming a genre of her own. She is on a continuous journey to explore the outer limits of Korean drumming, Korean performing arts, and world music at large to make new music that is both familiar yet distinctly hers.
BelItKo Belgium / SINNOI, "Song of the East"
04:49
BelItKo Festival

BelItKo Belgium / SINNOI, "Song of the East"

In een minimalistische compositie opent Sinnoi een nieuwe muzikale horizon buiten de grenzen van elke muzikant door de muzikale achtergrond van beide muzikanten en hun rijke en diepe muzikale samenspel met geïmproviseerde en delicate uitwisseling. Sinnoi werd gevormd door Bora Kim, die de Gyeonggi-volksliederen en Koreaanse klassieke hofmuziek beheerste, en door Lee Wonsool, die een unieke aanwezigheid heeft in de binnenlandse jazzscene, door Godam, die elektronische geluidskunstenaar is, door Jungseok Lee, die is Geomungo-speler. De naam Sinnoi is een andere term voor "SINAWI", verwijzend naar de oudste traditionele sjamaanmuziek. Het drukt een nieuwe variatie uit die de oorspronkelijke karakters van de traditionele muziek en de jazz en de elektronische ambient sound overtreft. In a minimalist composition, Sinnoi opens a new musical horizon beyond the boundaries of each musician through the musical background of both musicians as well as their rich and deep musical interplay with improvised and delicate exchange. Sinnoi was formed by Bora Kim, who mastered the Gyeonggi folk songs and Korean classical court music, and by Lee Wonsool, who has a unique presence in the domestic jazz scene, by Godam, who is electronic sound artist, by Jungseok Lee, who is Geomungo player. The name Sinnoi is a different term for “SINAWI“, referring to the oldest traditional shaman music. It expresses a new variation that surpasses the original characters of the traditional music and the jazz and the electronic ambient sound.
BelItKo Belgium / BARAJI, "Manseon"
09:08
BelItKo Festival

BelItKo Belgium / BARAJI, "Manseon"

Baraji is een puur Koreaans woord dat verwijst naar de oprechte zorg die aan een persoon wordt gegeven door onvoorwaardelijke steun. In Koreaanse traditionele muziek verwijst baraji naar de geïmproviseerde zang door begeleiders die harmonie toevoegt aan de hoofdstem en de kleuren van de muziek versterkt. Het karakter van baraji wordt belichaamd in Jindo Ssitgim Gut, waardoor een unieke stijl ontstaat. Ssitgim Gut is een traditioneel sjamanistisch reinigingsritueel voor de doden, een gebed voor vredige rust met zang en dans. Baraji is a pure Korean word that refers to the heartfelt care given to a person through unconditional support. In Korean traditional music, baraji refers to the impromptu singing by accompanists that adds harmony to the lead vocal and enhances colors of the music. The character of baraji is epitomized in Jindo Ssitgim Gut, creating a unique style. Ssitgim Gut is a traditional shamanistic purging ritual for the dead, a prayer for peaceful rest with singing and dancing. THE BARAJI music group was born to pay homage to baraji and to share the beauty of baraji with the world through baraji-style music. THE BARAJI strives to identify impacting elements for interaction with contemporary audiences that exist in various genres of traditional music including vocal, percussion, instrumental and theatrical music. By polishing and reconstructing these elements, THE BARAJI sincerely hopes to contribute to making the world a better place to live in through its musical activities.

NEWS

BelItKo Belgium

HOST

sfinksmixed logo.jpg
italianworldbeat logo.png
kotpa_logo.png

BLIJF

VEILIG

IN HUIS

ONLINE FESTIVAL

  • BelItKo Festival
bottom of page